car
HRVATSKI AUTOKLUB
Zagreb, Av. Dubrovnik 44
Tel: + 385 (0)1 66 11 986
carinski-poslovi@hak.hr

NAPOMENA: NOVI UVJETI NADMETANJA, pogledajte ovdje
PRODAJA SREDSTAVA KOJA HAK PRIKUPLJA, ČUVA I PRODAJE U IME RH
Odaberi nadmetanje:

Popis vozila s nadmetanja broj: 269
Carinsko smjestilište:
AK Zadar
Mjesto održavanja nadmetanja:
Gospodarska zona Murvica Jug
Datum:
23.03.2018
Vrijeme:
12:00

Napomene:
Razgledavanje prijevoznih sredstava: 23.03.2018. od 10:30 do 11:30 sati u carinskom smjestištu AK Zadar, Gospodarska zona Murvica Jug, Murvica donja.
Vrijeme i mjesto predaje jamčevine: 23.03.2018. od 10:45 do 11:45 sati u carinskom smjestištu AK Zadar, Gospodarska zona Murvica Jug, Murvica donja.
Rok za uplatu prijevoznih sredstava s ponuđenim najvišim iznosom na javnoj prodaji – 5 dana: zaključno s 28.03.2018.  
Rok za preuzimanje kupljenog prijevoznog sredstva: 28.03.2018.
Informacije na tel.: 023/315-365

Skupina: 2 - Za dijelove
Rbr.1, kontr.
FIAT, PANDA 1000 FIRE

-
G. prve reg:
G. proizv: 1993
G. modela:-
Br. nadm: 2
Početna cijena: 150,00 Kn

Skupina: 3 - Plovila
Rbr.2, kontr.
Baroness Sealine, F42,5

-
G. proizv: 2003
G. modela:-
Br. nadm: 2
Početna cijena: 715 000,00 Kn
Rbr.3, kontr.
Monterey, 335 SY

-
G. proizv: 2007
G. modela:-
Br. nadm: 1
Početna cijena: 420 000,00 Kn
Rbr.4, kontr.
Power Smusy, Regal 272

-
G. proizv: 1992
G. modela:-
Br. nadm: 4
Početna cijena: 28 160,00 Kn


OPĆE NAPOMENE:
Za prijevozna sredstva iz Skupine 1 – „za registraciju“ provodi se postupak utvrđivanja sukladnosti za što HAK pribavlja odgovarajući dokument. Troškove utvrđivanja sukladnosti, tehničkog pregleda i ostale troškove snosi kupac.
Skupina 2 – „za dijelove“ - podrazumijeva prijevozna sredstva koja se ne mogu registrirati.
Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 25% od početne cijene prijevoznog sredstva, u gotovini.
Jamčevina za prijevozno sredstvo koje se izlaže u sklopu 1., 2. i 4. javne prodaje uplaćuje se pri autoklubu iz čijeg je kontingenta predmetno prijevozno sredstvo.
Jamčevina za prijevozno sredstvo koje se izlaže u sklopu 3. javne prodaje (koja eventualno slijedi neposredno nakon 2. javne prodaje) uplaćuje se u tijeku javne prodaje, na lokaciji gdje se javna prodaja provodi..
POZOR!
Sve informacije o predmetnim procedurama uplata jamčevina, razgledavanja, javne prodaje i preuzimanja prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom potražite na internetskoj adresi HAK-a www.hak.hr/vozila/carinski-poslovi/.
Prijevozna sredstva iz skupine 1 – „za registraciju“ i 2 – „za dijelove“ prodaju se s utvrđenim statusom, u viđenom stanju te se naknadne reklamacije ne uvažavaju!
Prijevozna sredstva iz skupine 3 – „plovila“ prodaju se u viđenom stanju te se naknadne reklamacije ne uvažavaju! Hrvatski autoklub ne preuzima odgovornost u svezi registracije predmetnih plovila!